Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

Miten St1:n ja Valion vastuut jakautuvat Suomen Lantakaasu Oy:ssä?
St1 ja Valio omistavat yhtiön 50–50 %. Haluamme yhdessä kehittää 1 TWh nesteytetyn biokaasun tuotantoa lannasta ja muusta ruoan arvoketjussa syntyvästä jätteestä ja tähteestä. St1:llä on päävastuu teknisestä ja projektisuunnittelusta sekä lopputuotteen jakelusta. Valio vastaa pääasiassa raaka-aineiden hankinnasta ja logistisesta suunnittelusta.

Miten St1 ja Valio varmistavat biokaasun kehittämisen raskaassa liikenteessä?
Valio on sitoutunut lisäämään biokaasurekkojen käyttöä omassa logistiikassaan. St1 rakentaa jakeluverkostoa, joka mahdollistaa biokaasurekkojen toiminnan koko Suomessa.

Millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia biokaasun tuotannolla on?
Lantapohjainen biokaasun tuotanto tuo Suomeen merkittäviä investointeja, työllisyyttä ja ilmastohyötyjä. Lisäksi se vahvistaa polttoaine-, lannoite- ja elintarviketuotantomme omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Miksi valitsitte Kiuruveden ensimmäisen nesteytyslaitoksen sijaintipaikaksi?
Nesteytetyn biokaasun tuottaminen vaatii riittävän suuren määrän lannan raaka-ainetta, jotta se olisi taloudellisesti kannattavaa. Ylä-Savossa on vahva maataloussektori, joka mahdollistaa tämän suuren volyymin. Perusteellisen etsinnän ja selvityksen jälkeen löysimme sopivan tontin toimintaan Kiuruvedeltä.

Oletteko jo tehneet investointipäätöksen Ylä-Savon hankkeesta?
St1 ja Valio ovat sitoutuneet viemään hanketta kohti lopullista investointipäätöstä. Lopullinen investointipäätös voidaan tehdä vasta, kun hankkeelle on myönnetty kaikki tarvittavat luvat eikä haasteita hankkeen kannattavassa toteuttamisessa kohdata. Tiedotamme asiasta hankkeen edetessä.

Millaisia haju- ja meluvaikutuksia tai negatiivisia vaikutuksia biokaasulaitoksilla voi olla?
Hajujen ja melun huomioiminen on keskeisessä roolissa hankesuunnittelussamme. Hyvällä teknisellä suunnittelulla molempia voidaan hallita hyvin nykyaikaisilla tekniikoilla.

Esimerkiksi lietteenlannan keräys, vastaanotto ja käsittely tapahtuvat suljetuissa olosuhteissa. Biokaasuhankkeilla voi jopa olla merkittävä positiivinen vaikutus hajuvaikutuksiin alueilla, joilla on intensiivistä karjankasvatusta, sillä hajut lannan levityksen aikana vähenevät.

Biokaasulaitosten toiminta edellyttää myös raskasta liikennettä raaka-aineiden ja lopputuotteen kuljettamiseksi. Pyrimme aina ajamaan täysillä kuormilla ja minimoimaan kuljetusten kokonaismäärää.

Olemme sitoutuneet varmistamaan aktiivisen ja hyvän yhteydenpidon naapureihin ja asukkaisiin kunnissa, joissa biokaasulaitoksemme sijaitsevat.

Millaisia työllisyysvaikutuksia biokaasulaitoksilla on?
Biokaasulaitosten rakennusaika työllistää satoja rakentajia. Keskuslaitos ja satelliittilaitokset työllistävät suoraan operoinnin työntekijöitä, minkä lisäksi biokaasulaitoksen toiminta edellyttää työntekijöitä muun muassa logistiikkaan ja kunnossapitoon.