Siirry sisältöön

Suomen Lantakaasu

Muutamme lannan sekä elintarvikeketjun jätteet ja tähteet kiertotaloustuotteiksi. Tavoitteenamme on pienentää liikenteen ja ruoantuotannon hiilijalanjälkeä – samalla parantaen suomalaisten maatilojen toimintaedellytyksiä.

Tämän teemme tuottamalla 1 TWh nesteytettyä biokaasua raskaan liikenteen käyttöön. Se vastaa noin 100 miljoonaa litraa dieseliä.

Energiayhtiö St1:n ja elintarvikeyhtiö Valion yhteisyrityksenä meillä on osaaminen koko lantapohjaisen biokaasun arvoketjusta navetasta jakeluun.

Biokaasua, lannoitteita ja tulevaisuuden tuotteita

Biokaasu on uusiutuva polttoaine, jolla on merkittäviä ilmastohyötyjä. Sitä tuotetaan hajottamalla orgaanista ainetta hapettomissa olosuhteissa. Biokaasu koostuu biometaanista ja bio-CO2:sta, minkä lisäksi prosessissa syntyy kierrätyslannoitetta.

Biokaasu on erinomainen polttoaine liikenteessä. Käyttöominaisuuksiltaan se vastaa maakaasua. Paineistettu biokaasu (CBG) soveltuu henkilöautoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin, kun taas nesteytetty biokaasu (LBG) toimii hyvin polttoaineena raskaassa liikenteessä. LBG:llä on myös suuri potentiaali merenkulun ja teollisuuden sovelluksissa.

Lisäksi biokaasuprosessissa syntyy lannoitteita, jotka mahdollistavat ravinteiden kierron. Tulevaisuudessa näemme myös biokaasun bio-CO2:n talteenoton, varastoinnin ja hyödyntämisen lisääntyvän.

Lannasta…liikenteen polttoaineeksi
Suomen maataloudessa syntyy vuosittain noin 14 miljoonaa tonnia lantaa ja vielä enemmän biomassoja. Noin puolet lannasta tulee maatiloilta, jotka omistavat elintarvikeyhtiö Valion osuuskuntien kautta.

Lannasta voitaisiin tuottaa Suomessa noin 4 TWh biometaania, mikä riittäisi noin 8 000 raskaan kuorma-auton vuotuiseen polttoainetarpeeseen.

Suomen Lantakaasun tavoitteena on 1 TWh tuotantoa 2030 mennessä.  
Nesteytetty biokaasu sopii erityisen hyvin pohjoismaisen logistiikan käyttöön. Tämä johtuu pitkistä ajomatkoista, ympärivuorokautisesta toiminnasta sekä kuorma-autojen keskimääräistä suuremmista mitoista ja massoista.

Biometaani on ollut osa kansallista biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta Suomessa vuodesta 2022 alkaen. Velvoite vahvistaa entisestään biometaanin kysyntää liikennepolttoaineena Suomessa.

Suomen Lantakaasun tuottama biokaasu jaellaan St1:n tankkausverkoston kautta.

Ajankohtaista