Siirry sisältöön

Suomen Lantakaasu Oy:n Sonkajärven biokaasulaitoksen sijaintipaikasta päätös – laitosta suunnitellaan Kajaanintien ja Rahvaanmäentien risteysalueelle 

Ruokatalo Valion ja energiayhtiö St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy:n Ylä-Savon biokaasulaitoskokonaisuuden rakennusvalmistelut etenevät. Suomen Lantakaasu Oy ja nykyiset maanomistajat ovat sopineet biokaasulaitoksen sijaintipaikasta ja tulevan tontin hankintaprosessista Sonkajärvellä.  

Biokaasulaitos tuottaa Sonkajärven alueen maatilojen lannasta ja muista maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa paineistettua biokaasua. Paineistettu biokaasu kuljetetaan tämän jälkeen Kiuruveden keskuslaitokselle nesteytettäväksi. Samalla syntyvä hygienisoitu biolannoite palautetaan viljelijöiden käyttöön. Biokaasulaitoksen ansiosta alueen maatilat pystyvät tehostamaan ravinteiden käyttöä peltoviljelyssä ja helpottamaan lantalogistiikkaansa. Maatilan typpilannoitelasku pienenee, sillä biolannoitteessa liukoisen typen määrä on jopa 20–30 prosenttia suurempi kuin lannassa. 

Valittu sijoituspaikka on Sonkajärven kunnassa, Poromäen ja Takkomäen väliin jäävällä alueella Rahvaanmäentien kupeessa. Tarkempi sijainti on alueella sijaitsevan Fingridin voimajohdon vieressä. Tällä hetkellä alue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsää ja osin maatalouskäytössä. Alueen läheisyydessä harjoitetaan laajaperäistä karja- ja maataloutta ja biokaasulaitos sijoittuu siten raaka-ainevirtojen ja logistiikan kannalta optimaaliselle alueelle, ja biokaasun syötteiden kuljetusmatka pysyy mahdollisimman lyhyenä.  

Suunniteltu biokaasulaitos on kooltaan alle kymmenesosan Suomen Lantakaasun Kiuruvedelle suunnittelemasta biokaasun tuotannon ja nesteytyksen keskuslaitoksesta. Biokaasulaitos käsittelee maksimissaan 34 500 tonnia maatalouden sivuvirtoja vuodessa. Määrästä noin 80–90 prosenttia on lantaa ja loput peltobiomassoja. Laitokselle arvioidaan kohdistuvan keskimäärin 7–10 kuljetusta päivässä.  

Suomen Lantakaasu Oy on jättämässä kaava-aloitteen Sonkajärven kuntaan, jonka tarkoituksena on kaavoittaa suunniteltu laitosalue biokaasutoimintaa varten. Suomen Lantakaasu Oy on myös toteuttamassa parhaillaan laitoksen tarkempaa suunnittelua ja luvitusta. Sitovia toimitussopimuksia maatilojen kanssa aletaan solmia mitä todennäköisimmin jo joulukuun aikana.  

Suomen Lantakaasu Oy tulee järjestämään alkuvuodesta 2024 keskustelu- ja infotilaisuuksia alueen maataloustuottajille, asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille.  

Suomen Lantakaasu Oy 

  • Ruokatalo Valio ja energiayhtiö St1 ovat perustaneet yhteisyrityksen, jonka tarkoitus on tuottaa maatilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi.  
  • Suomessa kotieläinten lantaa syntyy vuodessa noin 15–17 miljoonaa tonnia, josta Valion omistaviin osuuskuntiin kuuluvilla tiloilla noin 7–8 miljoonaa tonnia.  
  • Koko Suomen lantamäärästä voidaan tuottaa noin 3–5 TWh biometaania, mikä riittäisi 400 000 henkilöauton tai lähes 30 000 kevyen kuorma-auton vuotuiseen polttoainetarpeeseen.  
  • Biometaanin lisäksi biolaitoksissa voidaan tuottaa kiertolannoitteita, kuivikkeita tai kasvualustoja. Lannan kiertoon saaminen vähentää maitotilojen hiilijalanjälkeä jopa 10 %. Laadukkaampi lannoite vähentää tilan tuontilannoitteiden tarvetta 20–30 % ja parantaa näin tilan tuottavuutta.  
  • Kotimaisesti tuotettu uusiutuva polttoaine edistää merkittävästi kansallisen fossiilittoman liikenteen tiekartan toteutumista ja parantaa Suomen polttoaineomavaraisuutta.  
  • Suomen Lantakaasu Oy:n ensimmäiselle Ylä-Savon hankekokonaisuudelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitus