Siirry sisältöön

Suomen Lantakaasu Oy:n Lapinlahden biokaasulaitoksen sijainnista päätös − laitosta suunnitellaan Porkkalan alueelle

Ruokatalo Valion ja energiayhtiö St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy:n Ylä-Savon biokaasulaitoskokonaisuuden rakennusvalmistelut etenevät. Suomen Lantakaasu Oy ja nykyinen maanomistaja ovat sopineet biokaasulaitoksen sijaintipaikasta ja tulevan tontin hankintaprosessista Lapinlahdella.  

Biokaasulaitos tuottaa uusiutuvaa paineistettua biokaasua erityisesti Varpaisjärven alueen maatilojen lannasta ja muista maatalouden sivuvirroista. Paineistettu biokaasu kuljetetaan tämän jälkeen Kiuruveden keskuslaitokselle nesteytettäväksi. Biokaasuntuotannossa syntyvä hygienisoitu biolannoite palautetaan viljelijöiden käyttöön. Biokaasulaitoksen ansiosta alueen maatilat pystyvät tehostamaan ravinteiden käyttöä peltoviljelyssä ja helpottamaan lantalogistiikkaansa. Maatilan typpilannoitelasku pienenee, sillä biolannoitteessa liukoisen typen määrä on jopa 20–30 prosenttia suurempi kuin lannassa. 

Valittu tontti sijaitsee Lapinlahden kunnassa, Porkkalan alueella. Tarkempi sijainti on Pääkönlahdentien itäpuolella ja Paasikoskentien eteläpuolella. Tällä hetkellä alue on metsätalouskäytössä olevaa metsää. Biokaasulaitos sijoittuu peltoalueen reunaan metsän suojaan noin 1,5 hehtaarin alueelle, ja sen aiheuttama muutos maisemassa on pientä. Alueella on laajasti karja- ja maataloutta ja biokaasulaitos sijoittuu siten raaka-ainevirtojen kannalta optimaaliselle alueelle, ja biokaasun syötteiden kuljetusmatka pysyy mahdollisimman lyhyenä.  

Suunniteltu biokaasulaitos on kooltaan alle kymmenesosan Suomen Lantakaasu Oy:n Kiuruvedelle suunnittelemasta biokaasun tuotannon ja nesteytyksen keskuslaitoksesta. Porkkalan alueen biokaasulaitos käsittelee maksimissaan 34 500 tonnia maatalouden sivuvirtoja vuodessa. Määrästä noin 80–90 prosenttia on lantaa ja loput peltobiomassoja. Kuljetuksia laitokselle arvioidaan olevan keskimäärin 5–7 kertaa päivässä.  

Suomen Lantakaasu Oy on jättämässä Lapinlahden kuntaan kaava-aloitteen, jonka tarkoituksena on kaavoittaa suunniteltu laitosalue biokaasutoimintaa varten. Suomen Lantakaasu Oy on myös toteuttamassa parhaillaan laitoksen tarkempaa suunnittelua ja luvitusta. Sitovia toimitussopimuksia maatilojen kanssa aletaan solmia mahdollisesti jo joulukuun aikana. 

Suomen Lantakaasu Oy järjestää keskustelu- ja infotilaisuuksia alueen maataloustuottajille, asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille alkuvuonna 2024.  

Suomen Lantakaasu Oy 

  • Ruokatalo Valio ja energiayhtiö St1 ovat perustaneet yhteisyrityksen, jonka tarkoitus on tuottaa maatilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi.  
  • Suomessa kotieläinten lantaa syntyy vuodessa noin 15–17 miljoonaa tonnia, josta Valion omistaviin osuuskuntiin kuuluvilla tiloilla noin 7–8 miljoonaa tonnia.  
  • Koko Suomen lantamäärästä voidaan tuottaa noin 3–5 TWh biometaania, mikä riittäisi 400 000 henkilöauton tai lähes 30 000 kevyen kuorma-auton vuotuiseen polttoainetarpeeseen.  
  • Biometaanin lisäksi biolaitoksissa voidaan tuottaa kiertolannoitteita, kuivikkeita tai kasvualustoja. Lannan kiertoon saaminen vähentää maitotilojen hiilijalanjälkeä jopa 10 %. Laadukkaampi lannoite vähentää tilan tuontilannoitteiden tarvetta 20–30 % ja parantaa näin tilan tuottavuutta.  
  • Kotimaisesti tuotettu uusiutuva polttoaine edistää merkittävästi kansallisen fossiilittoman liikenteen tiekartan toteutumista ja parantaa Suomen polttoaineomavaraisuutta.  
  • Suomen Lantakaasu Oy:n ensimmäiselle Ylä-Savon hankekokonaisuudelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitus